نحن نرزقهم و ایاکم

کسی که می خواهد مدارج کرامت و کمال انسانی را طی کرده به آخرین پله های تعالی صعود کند باید حیات داشته باشد. Apr 12, 2014 · دسته اول: آموزه‌هایی که با آگاهی دادن به رزاق بودن خداوند، نگرانی از فرزندآوری را کنار می‌زنند؛ «وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُم‌ْ خَشْیَة‌َ إِمْلاَق‌ٍ نَحْن‌ُ نَرْزُقُهُم‌ْ وَ

2022-12-07
    النورانيين
  1. 11 ماه پیش
  2. بأىّ ذنب قتلت
  3. [۷] تفسیر نمونه، ج‌۸، ص۲۷۶