صندوق خ

ماده 1- عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل، به شرح ذیل تعریف می‌گردند: الف- صندوق بیمه:‌ کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه و . این صندوق‌ها برای افرادی که زمان و اطلاعات کافی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند، گزینه‌ای عالی به شمار می‌روند

2023-02-01
    صور لوجو
  1. عرض الخطط والأسعار
  2. خ ـ پیشنهاد
  3. 0
  4. دانشگاه صنعتی
  5. تلفن
  6. 8,824